Remanufacture Services

Regeneracja usługowa w Firmie EXPOM obejmuje między innymi:

-> rozruszniki, alternatory, prądnice będące w ofercie produkcyjnej EXPOM

-> rozruszniki i alternatory (ok. 2400 referencji) producentów BOSCH, Magnetti Marelli, Valeo Lucas, D. REMY, Hitachi itd.

-> regeneracja podzespołów do rozruszników i alternatorów produkowanych przez EXPOM, do rozruszników i alternatorów tzw. rynku wschodniego, a także niektórych podzespołów do rozruszników i alternatorów prod. Bosch, takich jak: wirniki, wyłączniki elektromagnetyczne, stojany alt., cewki wzbudzenia

-> regeneracja czopów wałków do wirników rozruszników i alternatorów metodami napawania

-> regeneracja bieżni zębików zespołów sprzęgających metodami napawania

-> przezwajanie wirników rozruszników prod. BOSCH typoszeregu

-> przezwajanie stojanów alternatorów

-> przezwajanie wirników alternatorów

-> spawanie części żeliwnych rozruszników

-> możliwość regeneracji starych typów rozruszników, alternatorów i prądnic, do których zaprzestano produkcji  części zamiennych

* regenerujemy również  rozruszniki i alternatory tzw. „rynku wschodniego” do ciągników i samochodów prod. ZSRR, DDR, Rumunii itd.

KONTAKT

Marek Szatkowski

tel.: 0664-981-029

marek.szatkowski@expom-kwidzyn.pl

 

   REGENERATION SERVICE

Rebuild of the Company Expom service for individual clients includes:

-> rebuilding or repair (on request od client) : starters, alternators, generators that are in production offer Expom

-> starters and alternators (about 2400 references) the producers as :  Bosch, Magnetti Marelli, Valeo Lucas, D. REMY, Hitachi etc.

-> rebuilding of parts for starters and alternators originally manufactured by Expom. as well as components of starters and alternators such as rotors, electromagnetic switches, stators, coils other producers

-> rebuilding of shafts of rotor for starters and alternators by coupling the surface

-> rebuilding of bendix

-> re-winding armature for starters prod. Bosch series

-> re-winding stators for alternator

-> re-winding rotor for alternator

-> welding of iron parts of starters

Expom has the capability to rebuild the old types of starters, alternators and generators, even if the production of spare parts for them has been stopped.

*rebuild the so-called starters and alternators from Eastern market for tractors and cars produced in old USSR, DDR, Romania, etc.

CONTACT

Marek Szatkowski

tel.: 0664-981-029

marek.szatkowski@expom-kwidzyn.pl

kol
Dane firmy
EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.
Nowy Dwór 1
82-500 Kwidzyn
NIP 581-000-46-76
KRS 0000137452 Sąd Rejonowy w Gdańsku
Kapitał zakładowy 4.185.000 zł opłacony w całości
Dane kontaktowe
tel. +48 552 792 644
fax +48 552 793 996

email: info@expom-kwidzyn.pl
BozeNarodzenie2015