Współpraca z Politechniką Lubelską

W dniu 12.04.2017, pomiędzy Expom Kwidzyn Sp. z o. o. a Politechniką Lubelską, zostało podpisane porozumienie.

Celem porozumienia są m.in.:

  1. Kształcenie oraz pozyskiwanie dla gospodarki wykwalifikowanych kadr, poprzez organizację praktyk studenckich
  2. Udział w targach pracy organizowanych przez Politechnikę Lubelską
  3. Wspólne przystępowanie do realizacji prac rozwojowych
  4. Współpraca w zakresie dydaktycznym
  5. Współdziałanie w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych

Szersze przedstawienie zakresu działalności dydaktycznej Politechniki Lubelskiej, Wydziału Mechanicznego, Katedry Pojazdów Samochodowych: tutaj

kol
Dane firmy
EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.
Nowy Dwór 1
82-500 Kwidzyn
NIP 581-000-46-76
KRS 0000137452 Sąd Rejonowy w Gdańsku
Kapitał zakładowy 4.185.000 zł opłacony w całości
Dane kontaktowe
tel. +48 552 792 644
fax +48 552 793 996

email: info@expom-kwidzyn.pl
BozeNarodzenie2015